Lån utan UC innebär att ett kreditupplysningsföretag används som inte är Upplysningscentralen. Det kan exempelvis vara Bisnode. Det finns en hel del missuppfattningar om dessa lån. Den generella bilden är att dessa har mycket hög ränta, att de går att teckna trots betalningsanmärkningar samt att de är lätta att få. Men det gäller knappast alla lån inom denna kategori. Detta är några av missuppfattningarna.

Lån utan UC är samma sak som sms-lån

Många av de lån som kan tecknas utan kreditupplysning från UC är högkostnadskrediter. Det betyder att den effektiva räntan är över ca 30 %. Någon definition finns inte för sms-lån men många gånger anses det vara just högkostnadskrediter.

Men det betyder inte att alla lån utan UC är sms-lån. Det finns exempelvis vissa privatlåneaktörer som erbjuder lån med andra kreditupplysningsföretag är UC.

Lånet kan alltid tecknas trots betalningsanmärkning

Nej, däremot kan väldigt många av dessa lån tecknas trots betalningsanmärkning. Många lån utan UC kännetecknas av:

  • Högkostnadskrediter (men inte alla)
  • Kan tecknas trots betalningsanmärkning (men inte alla)
  • Upp till 50 – 100 000 kr (men inte alla)

Som visas ovan finns alltid undantag. Detta just eftersom en del aktörer inom privatlån har valt att inte använda denna upplysningscentral.

Krediter sker alltid med UC

Nej. Ett företag som tar betalt med faktura, avbetalning eller ger ut en kontokredit kan fritt välja vilket kreditupplysningsföretag som ska användas. Det handlar alltså inte bara om lån.

Upplysningar hos UC delas med andra kreditupplysningsföretag

Nej, än så länge finns inget nationellt register över lån och krediter hos privatpersoner i Sverige. Det betyder att varje kreditupplysningsföretag har ett eget register med noteringar om sina kunder. Innan ett kreditbolag kan ge en kredit, eller ett lån, måste en kreditupplysning ske. Därmed delar de med sig av information om låntagaren till kreditupplysningsföretaget. Något som de i sin tur kan använda för att bygga upp en så korrekt ” credit score” som möjligt.

Det är detta som resulterar i att olika kreditupplysningsföretag har olika information om privatpersoner och företag i Sverige. När ett kreditföretag genomför en kreditupplysning kommer de därmed få olika information beroende på vilket upplysningsföretag som används. Därmed kan även låntagarna har större/mindre chans att få lånet beviljat beroende på val av kredittagare utifrån vilket kreditupplysningsföretag som används. Lån utan UC innebär därmed att information från UC inte inhämtas.

Missuppfattningar om lån utan UC