Brixo är ett av de kreditbolag i Sverige som erbjuder sina kunder ”flexibel kontokredit”. Vad krävs för att kunna låna pengarna? Hur hög är räntan? Vad kostar det?

Lånebelopp

När en ansökan skickas in till Brixo väljs en kreditgräns på som lägst 3000 kronor och som mest 30 000 kronor. Vid ansökningstillfället anges även hur stor del av denna kredit som önskas bli utbetald direkt i samband med att ansökan blir godkänd.

Exempelvis kan en person ansöka om en kredit på 20 000 kronor men samtidigt välja att enbart 1000 kronor ska betalas ut direkt. I detta fall kommer 19 000 kronor finnas tillgänglig på krediten att ta ut vid senare tillfällen.

Kreditupplysning

När Brixo får in en ansökan tar de en kreditupplysning via kreditupplysningsföretaget Bisnode. Det är primärt uppgifterna på denna upplysning som ligger till grund för om krediten kommer att beviljas eller inte.

Brixo accepterar betalningsanmärkningar

På hemsidan anges att de ”i många fall” kan bevilja ansökningar av personer som har betalningsanmärkning. Det är alltså inte anmärkningen som avgör om ansökan blir beviljad eller inte utan personens totala ekonomiska situation.

Bara ränta – Inga andra avgifter

Brixo har valt att enbart ta ut en räntekostnad av sina kunder. Det finns alltså inte:

  • Uppläggningskostnad
  • Avikostnad
  • Månadskostnad

Uttag

I exemplet ovan valde en person att teckna en kredit på 20 000 kronor men enbart ta ut 1000 kronor. Resterande del av krediten, dvs. 19 000 kronor, finns tillgänglig genom inloggning på Brixos hemsida. I inloggat läge väljs sedan hur stort belopp som önskas betalas ut till föranmält bankkonto. Uttag kan därmed ske så länge som det finns kredit kvar att utnyttja.

Återbetalning

Återbetalning sker en gång per månaden. Då kan kredittagaren välja mellan att betala tillbaka hela beloppet som utnyttjats av krediten alternativt enbart en del av detta belopp. Det finns däremot en lägsta gräns på 5 % av utnyttjat belopp samt att lägstanivån är 500 kronor.

Ränta

Den ränta som betalas hos Brixo är 25,95 %. Ränta uppstår från den dagen som uttag sker från krediten fram till att hela kreditbeloppet är återbetalt. Om exempelvis en person tar ut 1000 kronor är det enbart denna summa som skapar räntekostnad. Skulle sedan en återbetalning ske på 600 kronor uppstår räntekostnad på kvarvarande 400 kronor under kommande månad.

Kreditbolag – Så fungerar Brixo