3:12-reglerna är de regler som används för att räkna ut utdelning från fåmansbolag. Dessa regler har fått sitt namn från Inkomstskattelagens tredje kapitel och dess tolfte paragraf. De styr utdelningen i dessa bolag och syftar till att främja företagandet och skapandet av nya jobb. Detta samtidigt som de även syftar till att säkerställa att skattesystemet är balanserat och rättvist.

Som företagare eller aktieägare i ett fåmansbolag bör du åtminstone ha en grundläggande förståelse för dessa regler. Fortsätt läsa för att få mer information om hur dessa regler påverkar utdelningen i fåmansbolag!

Det är komplicerat att räkna ut utdelning enligt de gällande 3:12-reglerna

Det huvudsakliga syftet med 3:12-reglerna är att förhindra att ägare av fåmansbolag väljer att dela ut pengar istället för att ta ut lön. Lönen beskattas trots allt med en högre procentsats än vad utdelningar och kapitalvinster gör. Reglerna gäller såväl aktiva som passiva aktieägare i så kallade fåmansbolag.

För att kunna räknat ut utdelning enligt 3:12-reglerna behöver du ta hänsyn till flera olika faktorer. Några exempel på sådana är:

  • aktiekapitalet
  • de totala lönerna (inklusive ägarnas egna löner)
  • ägarnas löner.

Detta är ganska komplicerad materia och du gör därför bäst i att göra denna beräkning med hjälp av det länkade verktyget. Alternativt kan du ta hjälp av en skatte- eller ekonomikonsult för att få hjälp med beräkningen.

Så kan du enklare navigera 3:12-reglernas snåriga landskap

Det är viktigt för företagsägare och aktieägare i fåmansbolag att förstå sig på 3:12-reglerna. Detta då dess regler bidrar till att skapa ett balanserat och rättvist skattesystem samtidigt som de också främjar företagandet i vårt land. Genom att få en bra förståelse för hur du kan räkna ut utdelning enligt dessa regler kan du maximera avkastningen på ditt investerade kapital, samtidigt som du ser till att följa det gällande regelverket.

Eftersom skattereglerna tenderar att förändras över tid kan det alltid vara en bra idé att rådgöra med en skattekonsult eller ekonomikonsult. Genom att göra detta kan du enklare navigera 3:12-reglernas snåriga landskap och göra korrekta beräkningar av utdelningarna i de fåmansbolag som du är verksam i.

Så kan du räkna ut utdelning i ett fåmansbolag