Upplysningscentralen (UC) har länge varit det ledande kreditupplysningsföretaget i Sverige. Det är till denna aktör som många långivare vänder sig när de vill ta kreditupplysningar på potentiella låntagare. Men samtidigt har ett allt större antal långivare börjat använda sig av alternativa kreditupplysningsföretag, såsom Creditsafe och Bisnode. Det finns förstås fördelar med detta men det är samtidigt viktigt att känna till de olika riskerna med lån utan UC.

3 potentiella risker med att ta ett lån utan UC

Dessa är de främsta potentiella riskerna:

  • Högre räntor. Eftersom de långivare som använder sig av andra kreditupplysningsföretag inte tar sina kreditupplysningar via Upplysningscentralen får de annan information. De alternativa kreditupplysningsföretagen är förvisso bra och har även de omfattande register över privatpersoner och företag samt deras ekonomi. Men då långivarna inte får tillgång till Upplysningscentralens information kan de inte använda den för att bedöma den finansiella risken med en utlåning. Därför kompenserar de sig ofta för detta genom att ta ut högre räntor för sina lån.
  • Potentiell överbelåning. En annan risk med att ta ett lån utan UC är den potentiella risken för överbelåning. Eftersom andra kreditupplysningsföretag än Upplysningscentralen används finns det en liten risk att låntagaren har någonting att dölja. Kanske har personen ifråga många upplysningar på sig i närtid hos UC, eller så kanske han eller hon har tagit flera mindre lån som personen vill dölja. Oavsett vilket finns det en liten risk att personen då överbelånar sig genom att utnyttja systemet för att låna alltför mycket pengar.
  • Sänkt kreditvärdighet hos andra kreditupplysningsföretag. Sist men inte minst finns också risken att du som låntagare får en sänkt kreditvärdighet hos de alternativa kreditupplysningsföretagen. För även om ingen kreditupplysning görs via Upplysningscentralen kommer långivaren ändå att göra en sådan upplysning via ett annat kreditupplysningsföretag. Därmed kommer det ändå att ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet om du till exempel skulle misslyckas med att återbetala lånet i tid.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att du alltid tänker efter noggrant innan du ansöker om ett lån utan UC. På så vis kan du undvika många av de vanliga fallgroparna.

Viktigt att känna till de olika riskerna med lån utan UC