Grunderna för aktiemarknaden

Du kanske har hört talas om aktiemarknaden tidigare? Det är en plats där investerare kan köpa och sälja värdepapper som representerar äganderätter i ett företag. Dessa värdepapper kan omfatta aktier och andra värdepapper som är noterade på en offentlig börs.…