Innovationsradet – fakta och statistik

Vad är innovationsradet.se? Nedan presenteras en kortare sammanfattning av webbplatsens funktion, innehåll och inriktning. Innovationsradet.se – är inte Innovationsrådet… Det är lätt att förväxla innovationsradet.se med Regeringens innovationsråd. Men det är två olika saker. Innovationsradet.se En webbplats med faktaartiklar kring…