Din bostad är förmodligen den största investeringen du någonsin har gjort och kommer att göra. Dessutom är bostaden fylld med andra viktiga tillgångar, d.v.s. alla dina tillhörigheter. Därför är det viktigt att du jämför villaförsäkring och tecknar en försäkring som ger dig ett fullgott skydd. Först då kan du sova gott om natten, trygg i vetskapen att din villa är försäkrad mot olika slags negativa händelser.

Faktorer som påverkar priset på din försäkring

När du ska försäkra din villa kommer du snart inse att priset på försäkringen varierar utifrån en rad olika faktorer. Dessa inkluderar bland andra:

  • Kostnaden för att bygga upp villan på nytt om den skulle drabbas av en brand eller liknande.
  • De material som tillsammans utgör huset, såsom sten, trä eller tegel.
  • Villans ålder – en äldre bostad kostar vanligtvis lite mer att försäkra än ett nybygge.
  • Huruvida ditt bostadsområde tidigare har varit drabbat av brottslighet, naturkatastrofer eller liknande händelser.
  • Hur många försäkringsärenden du själv har varit involverad i – om du har varit kund hos ditt försäkringsbolag länge utan att göra någon skadeanmälan får du ofta ett lägre pris.

När du jämför villaförsäkring kommer du även märka att priserna varierar utifrån hur god täckning de olika försäkringarna ger vid diverse scenarion. Ju bättre skydd de erbjuder dig desto mer kostar de också – smakar det så kostar det!

Jämför villaförsäkring via en jämförelsesajt

Du kan ofta spara tusentals kronor på att välja en bra men lite billigare försäkring. Av denna anledning är det viktigt att du jämför villaförsäkring från flera olika försäkringsbolag. Det smidigaste sättet att göra detta är genom att använda sig av en jämförelsesajt. Via en sådan kan du snabbt och enkelt få en bra överblick över de försäkringar som du har att välja bland. Dessutom hjälper dessa sajter dig ofta att göra ett bättre och mer välinformerat val.

När du gör dessa jämförelser är det bland annat viktigt att du är medveten om skillnaden mellan fastighetsvärdet och försäkringsvärdet. Fastighetsvärdet är det värde som din fastighet har om du skulle sälja din villa. Försäkringsvärdet är istället de pengar som du kan få ut av försäkringsbolaget om du till exempel skulle behöva bygga upp villan på nytt efter en brand eller en naturkatastrof. Därför är det viktigt att göra skillnad på dessa bägge värden.

Jämför villaförsäkring och spara tusentals kronor