Den som hängt med på olika aktieforum, läst ekonominyheter som t.ex. Di.se och olika finansbloggar kan ha märkt en trend: Det blir mer och mer populärt att spara i utdelningsaktier. Fördelarna är många. Denna typ av aktier ger ett ständigt inflöde av pengar till aktieportföljen i form av utdelningar. Endast om ett bolag är lönsamt har det råd att ge ut utdelningar. Därför håller många av dessa aktier ofta hög kvalitet. Ett annat argument för utdelningsaktier är att de klarar av turbulenta tider på börsen bättre än t.ex. rena tillväxtbolag.

Finns det då verkligen inga nackdelar med utdelningsaktier? Jo, det gör det. Här är 3 nackdelar som du bör tänka på innan du köper aktier som ger utdelningar.

1. Falsk trygghet

Först och främst finns det en ganska så stor risk att utdelningsaktier ger en falsk trygghet. Det talas ofta om att utdelningsaktier klarar av börsoro och kriser bättre än andra aktier. Resonemanget är att utdelningarna fungerar som en stötdämpare mot en sjunkande aktiekurs. När kursen sjunker stiger direktavkastningen, vilket gör att fler blir intresserade av att köpa aktien givet att bolaget inte har underliggande problem.

Resonemanget är korrekt, men man glömmer ofta att även de bästa bland utdelningsaktier kan tvingas ställa in utdelningarna. Det hände med många svenska banker under finanskrisen. I närtid har vi coronapandemin som tvingat stabila svenska aktier som SSAB, Skanska, Sandvik, Electrolux och Alfa Laval att låta utdelningen utebli 2020 i väntan på bättre tider.

Missförstå oss rätt: Det är ansvarsfullt av bolag att ställa in utdelningarna när det saknas förutsättningar. Dock är det säkert både en och en annan småsparare och investerare som litat på att man nästan alltid kunde räkna med att få utdelningar från kvalitetsaktier av detta slag.

2. Utdelningar istället för tillväxt

Den andra faran med utdelningsaktier är att allt för stort fokus ibland läggs vid utdelningar. När ett företag går med vinst finns grovt sett två saker att göra. Antingen delar man ut vinsten till ägarna eller så investerar man vinsten i verksamheten. Ett företag som delar hela eller nästan hela vinsten missar lätt chanser att växa.

Som investerare är det inte bara de pengar som trillar in på kontot som räknas. Det är totalavkastningen, d.v.s. utdelningar plus kursutveckling som avgör hur bra en investering var i längden.

3. Alla utdelningsaktier är inte bra

Slutligen har vi faran att dra slutsatsen att en aktie är bra bara för att den har utdelningar. Det är helt fel. Det kan vara större skillnad mellan två utdelande bolag än mellan en utdelningsaktie och en aktie som inte har några utdelningar alls. Ett konkret exempel är aktier med hög direktavkastning.

Många småsparare gör misstaget att försöka hitta så hög direktavkastning som möjligt. Ofta är det en dålig affär eftersom hög direktavkastning nästan alltid innebär att det är något som är fel med företaget, dess finanser, ledning eller liknande.

Vilka aktier är bra?

Ska du köpa utdelningsaktier måste du försöka sålla bland alla aktier som finns. Bra utdelningsaktier brukar vara de som har stabil utdelningstillväxt, lång utdelningshistorik och som spar en del av vinsten till investeringar och expansion.

Finns det några nackdelar med utdelningsaktier?