Psykologyrket är ett yrke som ofta är förknippat med en hög lön. Det är dock viktigt att ha i beaktande att lönerna skiljer sig åt ganska mycket inom olika yrken som är kopplade till ämnesområdet psykologi. Dessutom kan din lön variera en aning beroende på huruvida du arbetar inom den privata eller offentliga sektorn. Du kan dessutom ofta få en lite högre lön som psykolog genom att ta anställning hos ett bemanningsföretag.

Så även om många yrken inom detta gebit tenderar att ha en årlig lön som ligger lite högre än snittet varierar lönerna alltså en hel del. Detta är viktigt att tänka på när du jämför din lön med andra löner. Din faktiska inkomst kommer nämligen att variera beroende på en rad olika faktorer. Några av dessa faktorer är:

  • din geografiska placering
  • inom vilken sektor du arbetar
  • din formella utbildning
  • antalet års arbetslivserfarenhet inom yrket.

Fler faktorer än enbart din förmodade lön som psykolog spelar roll

Det är viktigt att du väljer en karriär som du tror att du kommer trivas bra med under många år framöver. Detta är såklart ett stort beslut, och din förmodade lön som psykolog bör bara vara en av flera faktorer som du väger in i ditt beslut. Pengar är såklart en viktig komponent att ta hänsyn till när du väljer yrke och arbetsgivare. Men även andra faktorer är viktiga att tänka på, såsom framtidsutsikterna inom ditt yrke, möjligheterna till befordran samt din livskvalitet och balansen mellan arbete och fritid.

När du funderar på att välja denna karriär bör du därför fundera över huruvida det är värt det för dig eller inte. Så är det lönt att börja arbeta inom just psykologyrket? Detta är ett beslut som bara du själv kan fatta. När du fattar beslutet bör du reflektera kring hur väl denna karriär kan passa dina personliga mål i livet och din livsstil. Först därefter bör du hänge dig och välja ett yrke utifrån dina personliga preferenser. Vilket som är det bästa jobbet för just dig beror nämligen på vilket som kommer vara mest givande för dig som individ och yrkesperson.

Din förmodade lön som psykolog är bara en av flera faktorer