Bemanningsläkare för att hantera belastning i vården

I dagens sjukvårdssystem är bemanningsföretag för läkare en viktig aktör för att säkerställa en optimal och effektiv vård. Dessa företag spelar en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla kvalificerade läkare för att fylla upp vakanta tjänster och möta behoven inom vården. Nedan undersöker vi närmare hur läkarebemanning fungerar och vilken betydelse bemanningsföretag har för sjukvården.

Bemanningsläkare – en lösning på personalbrist

En av de största utmaningarna inom sjukvården är bristen på tillgängliga läkare. Det kan vara svårt för sjukhus och vårdinrättningar att rekrytera och behålla tillräckligt med kvalificerad personal. Här kommer läkarebemanningsföretag in i bilden. Dessa företag specialiserar sig på att matcha läkare med rätt kompetens och erfarenhet till vakanta tjänster inom sjukvården. Genom att samarbeta med bemanningsföretag kan sjukhus och vårdinrättningar snabbt få tillgång till kompetenta läkare och undvika vakanser som kan påverka vårdkvaliteten.

Fördelarna med att anlita bemanningsläkare

Att samarbeta med ett läkarebemanningsföretag har flera fördelar för sjukhus och vårdinrättningar. För det första kan det bidra till att minska personalbristen och därmed förbättra tillgängligheten och kontinuiteten i vården. Genom att ha tillgång till ett brett nätverk av kvalificerade läkare kan bemanningsföretagen snabbt hitta lämpliga kandidater för att fylla vakanta tjänster. Detta minskar risken för överbelastning och ökar möjligheten att erbjuda patienterna en snabb och effektiv vård.

En annan fördel med att anlita ett läkarebemanningsföretag är flexibiliteten det ger. Sjukhus och vårdinrättningar kan anpassa sin personalstyrka efter behov och efterfrågan. Vid hög belastning eller vid särskilda tillfällen, som till exempel under semestrar eller helger, kan bemanningsföretag snabbt tillhandahålla extra läkare för att avlasta den ordinarie personalen. Detta ger en smidig och effektiv drift av sjukvården och minskar risken för överbelastning och utbrändhet bland de anställda.

Kvalitetssäkring och kompetens

Ett välrenommerat läkarebemanningsföretag har rigorösa rekryteringsprocesser för att säkerställa att de endast anlitar kvalificerade och kompetenta läkare. Detta innebär att sjukhus och vårdinrättningar kan vara trygga i att de får tillgång till högkvalitativ vårdpersonal. Dessutom erbjuder bemanningsföretagen ofta kontinuerlig uppföljning och utbildning för sina läkare för att säkerställa att de håller sig uppdaterade inom sitt specialområde och levererar bästa möjliga vård till patienterna.

Ett värdefullt tillskott för sjukvårdssystemet

Optimerad sjukvård är en viktig aspekt för att säkerställa bästa möjliga patientvård. Bemanningsföretag för läkare spelar en avgörande roll i detta sammanhang genom att erbjuda flexibla lösningar för sjukvårdspersonal och därmed bidra till en effektivare vård. De hjälper till att fylla luckor i personalstyrkan, vilket minskar arbetsbelastningen för befintlig personal och säkerställer att patienter får den vård de behöver.

Hemförsäkring för studenter

Att vara student innebär en period av självständighet och lärande, men det medföljer också nya ansvar. Ett sådant ansvar är att säkerställa att ditt hem och dina tillhörigheter är skyddade genom en hemförsäkring. För studenter kan en hemförsäkring erbjuda en grundläggande trygghet som är viktig under studietiden. En hemförsäkring för student täcker vanligtvis tre huvudområden: egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.

Egendomsskydd:

 • Detta skydd täcker kostnaden för att ersätta eller reparera dina personliga tillhörigheter om de skadas eller stjäls. Det kan inkludera allt från elektronik och möbler till kläder och böcker.
 • Många försäkringar erbjuder också skydd mot brand, vatten- och stormskador, vilket är viktigt för att hålla dina värdefulla tillhörigheter säkra.

Ansvarsskydd:

 • Om du råkar skada någon annans egendom eller om någon skadas i din bostad, kan ansvarsskyddet hjälpa till att täcka de juridiska och medicinska kostnaderna.
 • Detta är särskilt viktigt för studenter som kanske delar bostad med andra och behöver skydd mot potentiella ansvarssituationer.

Rättsskydd:

 • Rättsskydd kan vara till hjälp om du behöver juridiskt stöd i samband med personliga tvister. Det kan inkludera allt från tvister med hyresvärden till konsumenttvister.

För studenter som bor i studentbostäder eller hyr en lägenhet, är en hemförsäkring en smart investering för att skydda sig mot oväntade händelser. Det är också viktigt att notera att vissa försäkringar erbjuder extra skydd som överfallsskydd, reseskydd och cykelskydd, vilket kan vara särskilt användbart för studenter.

Priset på en studenthemförsäkring varierar beroende på försäkringsbolaget, täckningsnivån och den specifika situationen för studenten. Det är därför viktigt att jämföra olika försäkringar och välja den som bäst uppfyller dina behov och budget. Att ha en hemförsäkring som student är inte bara en smart ekonomisk beslut, utan också ett sätt att få sinnesro under en period som kan vara stressande och utmanande. Med rätt försäkringsskydd kan du fokusera på dina studier och njuta av din studenttid, med vetskapen om att du är skyddad mot oväntade händelser.

Så fungerar Merax kontokredit i praktiken

I en värld där ekonomiska situationer snabbt kan förändras är det bra att ha tillgång till resurser som kan hjälpa dig när du behöver det som mest. Merax är en kreditgivare som erbjuder flexibla kontokrediter. Dessa gör det möjligt att låna pengar snabbt och enkelt. Men hur fungerar de egentligen? Fortsätt att läsa för att få svaret!

Grundläggande information om Merax

Merax är en kreditgivare som tillhandahåller lån från 3 000 kr till 30 000 kr. Det unika med denna långivare är att de inte använder UC (Upplysningscentralen) för kreditupplysningar. Istället inhämtar de sådana upplysningar via kreditupplysningsföretaget Bisnode. Dessutom erbjuder företaget möjligheten att låna pengar trots betalningsanmärkningar. I det fall att du beviljas en kredit sker utbetalningen också redan samma dag.

4 saker att känna till innan du ansöker om en kredit

Innan du går vidare och ansöker bör du veta:

 • Vad Bisnode är. Istället för att använda Upplysningscentralen (UC) för kreditupplysningar använder Merax Bisnode. Detta kan vara till fördel för dig som låntagare då det inte påverkar din kreditvärdighet hos UC. Det är en fördel om du planerar att ansöka om fler lån eller krediter i framtiden.
 • Att du kan låna trots betalningsanmärkning. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av denna långivare är möjligheten att låna pengar trots betalningsanmärkningar. Medan många traditionella kreditgivare sannolikt inte skulle bevilja ett lån i ett sådant fall erbjuder Merax en väg framåt. Detta är positiva nyheter för dem som tidigare har haft ekonomiska svårigheter.
 • Att möjligheten finns betalningsfri månad. Långivaren ger även sina kunder möjligheten att ansöka om en betalningsfri månad. Detta kan vara en värdefull andningspaus för dig som låntagare om du tillfälligt inte kan uppfylla dina betalningsförpliktelser.
 • Vilka avgifter och vilken ränta du debiteras. Som med alla lån är det viktigt att vara medveten om eventuella avgifter och räntor. Se till att läsa igenom låneavtalet noggrant och ställ frågor till långivarens kundtjänst om det är något du inte förstår.

Avslutande tankar

Denna långivare erbjuder en flexibel och lättillgänglig kredit. Ansökningsprocessen är snabb och du erbjuds möjlighet att låna pengar även om du har betalningsanmärkningar. Genom att använda Bisnode för kreditupplysningar kan de erbjuda en lösning som inte skadar din kreditvärdighet. Dock bör du alltid jämföra olika alternativ och noga läsa igenom avtalet innan du tar ett beslut.

Belåna fakturor för att stärka kassaflödet

I den ständigt föränderliga affärsvärlden är företagen ständigt på jakt efter sätt att förbättra likviditeten och säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Ett av de viktigaste verktygen som finns att tillgå till deras hjälp är faktura belåning. Genom att belåna fakturor kan företag stärka kassaflödet på ett snabbt och effektivt sätt. Läs vidare för att få mer information om denna möjlighet!

6 viktiga fördelar med att belåna fakturor och stärka kassaflödet

Det finns flera viktiga fördelar med att belåna fakturor och stärka kassaflödet. De fördelar som vi främst vill lyfta fram är dessa:

 • Snabb tillgång till pengar. Den kanske med omedelbara fördelen med att låna mot en faktura är att man snabbt får in pengar i verksamheten. Istället för att vänta på att en kundfaktura ska förfalla och betalas får man omedelbart tillgång till pengar. Istället för att behöva vänta i flera veckor eller månader trillar en stor del av pengarna in på företagskontot mer eller mindre omedelbart.
 • Förbättrade möjligheter till tillväxt. Med de omedelbara kapital som skapas genom fakturabelåning kan företaget snabbt utnyttja nya möjligheter till tillväxt som uppstår. Det kan handla om allt från anskaffning av lagervaror till utökande av marknadsföringskampanjer eller att utöka hela verksamheten som sådan.
 • Flexibel finansiell lösning. Att belåna fakturor är en lösning som ger företaget flexibiliteten att bestämma vilka fakturor som ska belånas. Därmed kan processen anpassas utifrån företagets unika och aktuella kassaflödesbehov.
 • Förbättrad finansiell ställning. Ett konsekvent kassaflöde kan förbättra ett företags finansiella ställning och göra det mer attraktivt för potentiella investerare eller andra intressenter. Detta kan vara helt avgörande för företag som söker ytterligare investeringar eller som vill förhandla fram bättre villkor med leverantörer.
 • Förenklad budgetering och planering. Med ett förutsägbart kassaflöde kan företaget bättre och mer träffsäkert budgetera och planera för framtida satsningar. Därmed säkerställer man att företaget alltid ligger ett steg före i sina drifts- och tillväxtstrategier.
 • Konkurrensfördel. Ett stabilt kassaflöde säkerställer inte bara en smidig drift, utan ger även företaget möjlighet att förhandla om paketerbjudanden, dra nytta av förmånliga erbjudanden med tidig betalning eller investera i forskning och utveckling. Därmed ger fakturabelåning helt enkelt dem ett försprång gentemot konkurrenterna.

Förstå vad det innebär att låna pengar utan UC

Det har blivit allt vanligare för svenska konsumenter att låna pengar utan UC. Vad detta innebär är att Upplysningscentralen (UC) inte anlitas av långivaren när denne tar en kreditupplysning på låntagaren. Istället använder långivaren sig då av en annan leverantör av kreditupplysningar – det finns flera olika sådana att välja mellan på den svenska marknaden. Men vad innebär det för dig som konsument att ta ett sådant här lån? Läs vidare för att få svaret!

3 saker som är värda att veta om att låna pengar utan UC

När det kommer till att låna pengar utan UC bör du känna till följande saker:

 • Vad det innebär. I grund och botten går dessa lån ut på att långivaren använder ett annat kreditupplysningsföretag än just UC. Även om de flesta svenska långivare anlitar denna aktör för kreditupplysningar finns det alltså flera andra alternativ. Därmed är det möjligt för långivaren att välja en annan leverantör, om denne önskar att göra detta.
 • Vem som lånar på detta sätt. Vilka typer av konsumenter väljer då att låna pengar utan UC? Generellt sett är detta ett tilltalande alternativ för personer som kanske har en lite strulig ekonomisk historia. Det kan handla om personer med låg kreditvärdighet eller flera kreditupplysningar på sig hos UC på sistone. För dessa konsumenter kan det vara svårt att bli beviljade ett traditionellt banklån. Därför söker de sig istället till det tillgängliga alternativen till dessa lån.
 • Hur de fungerar. Den grundläggande principen för de lån som inte involverar Upplysningscentralen är på det stora hela det samma. Som låntagare lånar du ett visst belopp under en viss tid och går med på att betala tillbaka beloppet plus ränta. Men det finns alltså en viktig skillnad och den ligger i själva processen kring kreditupplysningen. För istället för att en sådan görs via Upplysningscentralen görs den istället via till exempel Creditsafe eller Bisnode. Detta kan vara fördelaktigt om du sedan tidigare har flera kreditupplysningar på dig hos UC på en kortare tid. Dessa riskerar nämligen att sänka din kreditvärdighet.

Detta är det viktigaste som du bör känna till om dessa lån.

Viktigt att känna till de olika riskerna med lån utan UC

Upplysningscentralen (UC) har länge varit det ledande kreditupplysningsföretaget i Sverige. Det är till denna aktör som många långivare vänder sig när de vill ta kreditupplysningar på potentiella låntagare. Men samtidigt har ett allt större antal långivare börjat använda sig av alternativa kreditupplysningsföretag, såsom Creditsafe och Bisnode. Det finns förstås fördelar med detta men det är samtidigt viktigt att känna till de olika riskerna med lån utan UC.

3 potentiella risker med att ta ett lån utan UC

Dessa är de främsta potentiella riskerna:

 • Högre räntor. Eftersom de långivare som använder sig av andra kreditupplysningsföretag inte tar sina kreditupplysningar via Upplysningscentralen får de annan information. De alternativa kreditupplysningsföretagen är förvisso bra och har även de omfattande register över privatpersoner och företag samt deras ekonomi. Men då långivarna inte får tillgång till Upplysningscentralens information kan de inte använda den för att bedöma den finansiella risken med en utlåning. Därför kompenserar de sig ofta för detta genom att ta ut högre räntor för sina lån.
 • Potentiell överbelåning. En annan risk med att ta ett lån utan UC är den potentiella risken för överbelåning. Eftersom andra kreditupplysningsföretag än Upplysningscentralen används finns det en liten risk att låntagaren har någonting att dölja. Kanske har personen ifråga många upplysningar på sig i närtid hos UC, eller så kanske han eller hon har tagit flera mindre lån som personen vill dölja. Oavsett vilket finns det en liten risk att personen då överbelånar sig genom att utnyttja systemet för att låna alltför mycket pengar.
 • Sänkt kreditvärdighet hos andra kreditupplysningsföretag. Sist men inte minst finns också risken att du som låntagare får en sänkt kreditvärdighet hos de alternativa kreditupplysningsföretagen. För även om ingen kreditupplysning görs via Upplysningscentralen kommer långivaren ändå att göra en sådan upplysning via ett annat kreditupplysningsföretag. Därmed kommer det ändå att ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet om du till exempel skulle misslyckas med att återbetala lånet i tid.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att du alltid tänker efter noggrant innan du ansöker om ett lån utan UC. På så vis kan du undvika många av de vanliga fallgroparna.

Så kan du räkna ut utdelning i ett fåmansbolag

3:12-reglerna är de regler som används för att räkna ut utdelning från fåmansbolag. Dessa regler har fått sitt namn från Inkomstskattelagens tredje kapitel och dess tolfte paragraf. De styr utdelningen i dessa bolag och syftar till att främja företagandet och skapandet av nya jobb. Detta samtidigt som de även syftar till att säkerställa att skattesystemet är balanserat och rättvist.

Som företagare eller aktieägare i ett fåmansbolag bör du åtminstone ha en grundläggande förståelse för dessa regler. Fortsätt läsa för att få mer information om hur dessa regler påverkar utdelningen i fåmansbolag!

Det är komplicerat att räkna ut utdelning enligt de gällande 3:12-reglerna

Det huvudsakliga syftet med 3:12-reglerna är att förhindra att ägare av fåmansbolag väljer att dela ut pengar istället för att ta ut lön. Lönen beskattas trots allt med en högre procentsats än vad utdelningar och kapitalvinster gör. Reglerna gäller såväl aktiva som passiva aktieägare i så kallade fåmansbolag.

För att kunna räknat ut utdelning enligt 3:12-reglerna behöver du ta hänsyn till flera olika faktorer. Några exempel på sådana är:

 • aktiekapitalet
 • de totala lönerna (inklusive ägarnas egna löner)
 • ägarnas löner.

Detta är ganska komplicerad materia och du gör därför bäst i att göra denna beräkning med hjälp av det länkade verktyget. Alternativt kan du ta hjälp av en skatte- eller ekonomikonsult för att få hjälp med beräkningen.

Så kan du enklare navigera 3:12-reglernas snåriga landskap

Det är viktigt för företagsägare och aktieägare i fåmansbolag att förstå sig på 3:12-reglerna. Detta då dess regler bidrar till att skapa ett balanserat och rättvist skattesystem samtidigt som de också främjar företagandet i vårt land. Genom att få en bra förståelse för hur du kan räkna ut utdelning enligt dessa regler kan du maximera avkastningen på ditt investerade kapital, samtidigt som du ser till att följa det gällande regelverket.

Eftersom skattereglerna tenderar att förändras över tid kan det alltid vara en bra idé att rådgöra med en skattekonsult eller ekonomikonsult. Genom att göra detta kan du enklare navigera 3:12-reglernas snåriga landskap och göra korrekta beräkningar av utdelningarna i de fåmansbolag som du är verksam i.

Kreditbolag – Så fungerar Brixo

Brixo är ett av de kreditbolag i Sverige som erbjuder sina kunder ”flexibel kontokredit”. Vad krävs för att kunna låna pengarna? Hur hög är räntan? Vad kostar det?

Lånebelopp

När en ansökan skickas in till Brixo väljs en kreditgräns på som lägst 3000 kronor och som mest 30 000 kronor. Vid ansökningstillfället anges även hur stor del av denna kredit som önskas bli utbetald direkt i samband med att ansökan blir godkänd.

Exempelvis kan en person ansöka om en kredit på 20 000 kronor men samtidigt välja att enbart 1000 kronor ska betalas ut direkt. I detta fall kommer 19 000 kronor finnas tillgänglig på krediten att ta ut vid senare tillfällen.

Kreditupplysning

När Brixo får in en ansökan tar de en kreditupplysning via kreditupplysningsföretaget Bisnode. Det är primärt uppgifterna på denna upplysning som ligger till grund för om krediten kommer att beviljas eller inte.

Brixo accepterar betalningsanmärkningar

På hemsidan anges att de ”i många fall” kan bevilja ansökningar av personer som har betalningsanmärkning. Det är alltså inte anmärkningen som avgör om ansökan blir beviljad eller inte utan personens totala ekonomiska situation.

Bara ränta – Inga andra avgifter

Brixo har valt att enbart ta ut en räntekostnad av sina kunder. Det finns alltså inte:

 • Uppläggningskostnad
 • Avikostnad
 • Månadskostnad

Uttag

I exemplet ovan valde en person att teckna en kredit på 20 000 kronor men enbart ta ut 1000 kronor. Resterande del av krediten, dvs. 19 000 kronor, finns tillgänglig genom inloggning på Brixos hemsida. I inloggat läge väljs sedan hur stort belopp som önskas betalas ut till föranmält bankkonto. Uttag kan därmed ske så länge som det finns kredit kvar att utnyttja.

Återbetalning

Återbetalning sker en gång per månaden. Då kan kredittagaren välja mellan att betala tillbaka hela beloppet som utnyttjats av krediten alternativt enbart en del av detta belopp. Det finns däremot en lägsta gräns på 5 % av utnyttjat belopp samt att lägstanivån är 500 kronor.

Ränta

Den ränta som betalas hos Brixo är 25,95 %. Ränta uppstår från den dagen som uttag sker från krediten fram till att hela kreditbeloppet är återbetalt. Om exempelvis en person tar ut 1000 kronor är det enbart denna summa som skapar räntekostnad. Skulle sedan en återbetalning ske på 600 kronor uppstår räntekostnad på kvarvarande 400 kronor under kommande månad.

Nordnet eller Avanza – eller bägge?

Bör Nordnet eller Avanza väljas när ett aktier, fonder och andra värdepapper önskas köpas? Det beror framförallt på vilka värdepapper som investeringar förväntas ske i. Dessutom finns en fördel att välja bägge…

Nordnet eller Avanza – Att jämföra

 • Gratis courtage för nya kunder

Hos Nordnet får nya kunder handla aktier gratis i sex månader. Detta maximalt i 500 affärer per år samt upp till att det är 80 000 kronor på kontot. Därefter kostar det 1 krona per handelstillfälle på lägsta kontonivån.

Hos Avanza får nya kunder handla aktier gratis så länge som kontot maximalt har 50 000 kronor i värde. Därefter kostar det 1 krona per tillfälle på lägsta kontonivån. Inom denna gräns ingår det även att samtliga fondavgifter återbetalas årligen. På denna punkt har alltså Avanza en viss fördel.

 • Utbud

Det som primärt bör vara avgörande om Nordnet eller Avanza bör väljas är vilket utbud som efterfrågas. Hos bägge ges tillgång till samtliga aktier på svenska börsen, ett stort antal fonder samt ytterligare värdepapper. Gällande fondutbud kan det däremot vara något olika mellan mäklarna.

Inom vissa tillgångar är Nordnet något bredare i sitt utbud. Ett exempel är ETF:er och liknande värdepapper med exponering mot kryptovalutor. Varken Nordnet eller Avanza erbjuder försäljning av riktig kryptovaluta men genom att köpa fondandelar eller certifikat går det att skapa denna exponering.

 • Privatlån

Bägge mäklarna erbjuder bolån. Detta i samarbete med externa bolåneaktörer. Däremot erbjuder enbart Nordnet privatlån till sina kunder. Att välja mäklare utifrån vilken som erbjuder privatlån är däremot ytterst ovanligt.

 • Användargränssnitt

Vilken av de två aktiemäklarna som är bäst utifrån användarvänlighet är främst en smaksak. Bägge erbjuder handel både via webbinloggning och app. Däremot skiljer det sig något hur olika värdepapper hittas, översikt i appen o.s.v.

 • Social trading

Inom social trading är Nordnet bäst. De driver nämligen den stora sociala investeringsplattformen Shareville. De som har konto på Shareville kan välja att koppla ihop detta med sitt konto på Nordnet och på detta sätt visa upp sin investeringsportfölj för andra medlemmar. Den stora fördelen är att innehavet enbart presenteras i procent och därmed aldrig i kronor och ören.

Genom att följa duktiga investerare går det helt enkelt att ”kopiera” den personens strategier och investeringar. All handel måste däremot ske manuellt då varken Nordnet eller Avanza har så kallad copytrading (automatisk handel utifrån den person som följs).

Att sälja företag är någonting som du inte gör varje dag

För många företagare är det ultimata målet med företagandet att i slutänden sälja sitt bolag för ett saftigt belopp. Vissa startar istället sina företag i syfte att driva dessa på egen hand så länge som bara är möjligt. Men du kan bara driva ditt bolag under en begränsad tid och slutligen måste du antingen sälja, överlåta eller lägga ner det. Att sälja företag är dock någonting som du troligtvis inte gör på daglig basis. Därför kan det vara svårt att veta när tiden för en försäljning är den rätta.

Det finns många faktorer som du bör lägga i de bägge vågskålarna när du försöker avgöra huruvida tiden att sälja ditt bolag är inne eller ej. För att hjälpa dig lite grann på traven staplar vi nedan upp några av de punkter som du bör ha i åtanke!

Att sälja ditt företag kan vara en bra idé i dessa situationer

Det här med att sälja företag är en stor process och det beslut som du ska fatta är ett stort och viktigt sådant. Det finns många saker som du bör väga in i beslutet. Men i slutändan kan det vara en god idé att faktiskt genomföra en försäljning av bolaget om det är så att:

 • ditt företag går bra och du kan få en hög värdering av bolaget
 • du planerar att lämna företaget så fort du har sålt det och har en plan för detta
 • du inte längre tycker det är särskilt roligt att driva ditt företag
 • pengarna från försäljningen kan finansiera din pension
 • du får ett väldigt lukrativt erbjudande med en hög prislapp
 • du är sugen på att skaffa dig en ny livsstil så fort du lämnar ditt bolag
 • ditt företag är verksamt i en växande bransch.

Däremot bör du kanske avstå om situationen är någon av dessa

Samtidigt kan det vara en bra idé att avstå från en försäljning om något av detta är sant:

 • ekonomin är dålig och marknaden är närmast död
 • ditt företag är inblandat i en pågående juridisk process
 • det finns problem i företaget som gör det svårt att sälja verksamheten
 • du älskar att driva ditt företag och vill fortsätta göra detta
 • den bransch som ditt företaget är verksamt inom krymper.